Prisijunk prie asociacijos veiklos ir padėk kovoti su onkologiniais susirgimais
Apklausa
Ar informacija svetainėje yra Jums naudinga?
Taip
Ne
Iš dalies
Apie projektą

Projektas „Onkologijos ir su ja susijusių sričių asociacijų MTTP tematinio tinklo kūrimas ir jų veiklos stiprinimas"

Onkologijos srityje dirbančių draugijų asociacija yra jungtinė projekto partnerių įsteigta asociacija, vienijanti onkologijos ir susijusių sričių specialistus ir asociacijas siekiant pažangos onkologijoje. Šios asociacijos vykdo projektą „Onkologijos ir su ja susijusių sričių asociacijų MTTP tematinio tinklo kūrimas ir jų veiklos stiprinimas" (projekto Nr. SFMIS Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-012), pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas".

Projekto pavadinimas: „Onkologijos ir su ja susijusių sričių asociacijų MTTP tematinio tinklo kūrimas ir jų veiklos stiprinimas".

Paramos sutartis pasirašyta: tarp Europos socialinio fondo agentūros bei Lietuvos onkologų draugijos.

Projekto trukmė: 2010-04-01 - 2012-03-31.